در این بیشه زار برفی اگر بمیرم  بودایی برفی می شوم .      چاوسویی

 

      اگر خرقه ام سیاه بود

      چنان که باید بزرگ می بود و پهن

      جمله ی بینوایان عالم را

      در استین هایم می پوشاندم   

                                         ( یک رهرو  ذن)

/ 1 نظر / 27 بازدید
اوراد

د وستش د اشتم . ساده و بی ريا