ازقدیم گفتن جوینده یابنده است خوب من هم مدتی بود چیزی را گم کرده بودم و هی گشتمو گشتم تا پیداش کردم از این بابت هم خیلی خوشحالم چون واقعا دلم برا ش تنگ شده بود امیدوارم قدرش را بدونم .....

 

/ 1 نظر / 26 بازدید