فرم همه ی چیزها را تشخیص بده

رنج و شادی انها،صلح ونیرومندی انها را،

و احساس کن که چگونه گنبد گردون

تمامی جهان را به هم پیوند داده

ان گاه تو،طراح ،رنگ امیز و استاد بیانی ویژه خواهی بود

                                                             گوته

خدا هیچ کس را اتفاقی به این دنیا نیاورده، هر کدام برای کاری.

پس برای ان رسالت بزرگ که بر دوش تو نهاده شده بلند شو و

دورخیزی کن به درون زندگی........... 

/ 2 نظر / 14 بازدید
سورا

درود و تبریک دوست عزیز/ واقعا همین طور است خدا هیچ پدیده را اتفاقی نیافریده ما دوست داریم همه چیز را شانس یا اتفاق بخوانیم. / شاد باشی و پر امید به فردایی نیک

[گل]